19.06.2020 10:07

Paldiski jaama remont muudab rongide sõiduplaane

25. juunist on muudatusi Keila-, Paldiski-, Turba- ja Kloogaranna-suunaliste rongide sõiduplaanis. Tihendame sõidugraafikuid, Paldiski jaama remonttööde tõttu tuleb Valingu-Paldiski lõigul kasutada busse.
Remonttööd Paldiski jaamas kestavad 12. juulini, Keila-Valingu lõigul aga 31. juulini. Tavapärane rongiliiklus läänesuunal taastub augustis.

Läänesuuna sõiduplaan 25.-27. juunini

Asendusbussi peatuskohad on:

 • Valingu - peatuspunkt parklas Valingu platvormi kõrval
 • Keila -  bussipeatus "Luha" Luha tänaval ja bussipeatus „Keila raudteejaam“ (Uuel tänaval) 
 • Niitvälja - Kulna maantee ja Niitvälja Ratsaspordiklubi ristmiku juures)
 • Klooga - bussipeatus „Klooga raudteejaam“ (Jaama tänaval) 
 • Klooga-Aedlinn -  Aedlinna tee ja Kivi tänava ristmiku juures  ja Aedlinna tee ja Raudtee tänava ristmiku juures 
 • (Kloogaranna - bussipeatus "Kloogaranna raudteejaam (Ranna teel) - peatus ainult reisidel nr 512, 550, 566, 582 ja nr 531, 555, 569) 
 • Põllküla - rongipeatuse “Põllküla” parkla juures (Põllküla-Madise maanteel) 
 • Laoküla - bussipeatus "Laoküla" (Paldiski-Padise maanteel) 
 • Paldiski - bussipeatus “Tööstuse tänav” (Rae tänaval), bussipeatus „Sadama tänav“ (Sadama tänaval), bussipeatus „Raudteejaam“ (Peetri tänaval) 

Bussi teekond Google kaardil Keila-Paldiski.  
Bussi teekond Google kaardil Paldiski-Keila

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ремонт на станции Палдиски вызовет изменения в расписании движения поездов

С 25 июня вводятся изменения в расписание движения поездов в направлении Кейла, Палдиски, Турба и Клоогаранна. Elron уплотнит графики движения; в связи с ремонтными работами на станции Палдиски, на участке Валингу-Палдиски будут использоваться автобусы.
Ремонтные работы на станции Палдиски продолжатся до 12 июля, на участке Кейла-Валингу – до 31 июля. Обычный график движения поездов в западном направлении будет восстановлен в августе. 

Западное расписание с 25 дo 27 июня

Остановки сменного автобуса:

 • Валингу - на стоянке рядом с платформой Valingu
 • Кейла - на остановке “Keila raudteejaam” и "Luha"
 • Нийтвялья - на шоссе Нийтвялья -Кульна возле школы верховой езды Нийтвялья
 • Клоога - на остановке “Klooga raudteejaam”
 • Клоога-Aедлинн - на пересечении Aedlinna tee и улицы Kivi и на пересечении Aedlinna tee и улицы Raudtee
 • (Клоогаранна - на остановке “Kloogaranna raudteejaam” только в поездках 512, 550, 566, 582 и 531, 555, 569)
 • Пыллкюла - на стоянке рядом с платформой
 • Лаокюла - на остановке “Laoküla"
 • Палдиски - на остановке “Sadama tänav, "Tööstuse tänav" и "Raudteejaam"

Автобусный маршрут Кейла-Палдиски на карте Google 
Автобусный маршрут Палдиски-Кейла на карте Google

----------------------------------------------------------------------------

Repairs at Paldiski Station to Change Train Schedules

From June 25, there will be changes in the schedules of trains bound to Keila, Paldiski, Turba, and Kloogaranna. Elron will tighten schedules, buses will need to be used on the Valingu-Paldiski section due to repairs at the Paldiski Station.
Repair work at the Paldiski Station will continue until July 12, and until July 31 on the Keila-Valingu section. Normal western direction rail traffic will be restored in August.

Western direction timetable from 25th to 27th of June

 • Valingu - in the parking lot next to the Valingu platform
 • Keila - at bus stops “Keila raudteejaam” and "Luha"
 • Niitvälja - on the Niitvälja-Kulna road near Niitvälja Riding School
 • Klooga - at bus stop “Klooga raudteejaam”
 • Klooga-Aedlinn - at the intersection of Aedlinna road and Kivi street and at the intersection of Aedlinna road and Raudtee street
 • (Kloogaranna - at bus stop “Kloogaranna raudteejaam”, stops only at trains no 512, 550, 566, 582 и 531, 555, 569)
 • Põllküla - in the parking lot next to the Põllküla platform
 • Laoküla - at bus stop “Laoküla”
 • Paldiski - at bus stops “Sadama tänav”, "Tööstuse tänav" and "Raudteejaam"
   

Bus route on Google map Keila-Paldiski
Bus route on Google map Paldiski-Keila

Kõik teated