Pileti tagastamine

Eelnevalt ostetud, kuid seni kasutamata piletite tagasimakset saate taotleda kas ülaloleva lingi Tagasta pilet kaudu või e-kirja teel aadressile info@elron.ee.
Pileti saab tagastada ainult juhul, kui reisi väljumiseni on jäänud vähemalt 60 minutit.

Tagasimakset tuleks taotleda ka siis, kui soovite piletit muuta, ja siis osta uus pilet.

Perioodipileti täieliku või osalise tagastamise taotlused tuleb saata e-posti aadressile info@elron.ee.

Pileti maksumus tagastatakse teenustasuta üksnes Elroni sõidukaardile, kui tagastussoov on edastatud Elroni kodulehe tagastusvormi vahendusel.
Muul juhul lisandub teenustasu 1 euro.

Pileteid ei saa tagastada piletikassas (Balti jaamas ja Tartus). 

0
Kuidas taotleda pileti tagastust?

Üksikpilet

Eelnevalt ostetud, kuid seni kasutamata piletite tagasimakset saate taotleda kas ülaloleva lingi Tagasta pilet kaudu või e-kirja teel aadressile info@elron.ee.
Veebis tagastuse vormil peate täitma tekstiväljad.
Kui saadate pileti tagastuse taotluse e-posti teel, lisage palun pilet (PDF, skaneeritud või digitaalfoto) või selle number ja öelge meile, kuidas soovite tagasimakset saada (Elroni sõidukaardile või pangakontole) ja vastavad üksikasjad - sõidukaardi number või pangakonto IBAN-number ja konto omaniku nimi.

Perioodipilet

Perioodipileti täielikuks või osaliseks tagastamiseks tuleb tagastamissoov esitada e-postile info@elron.ee vähemalt 60 minutit enne pileti kehtima hakkamist. Kirjale tuleks lisada Elroni sõidukaardi number, kuhu perioodipilet on salvestatud. 

Kas piletiraha tagastatakse kogu summa ulatuses?

Üksikpilet

Pileti maksumus tagastatakse kogu summa ulatuses teenustasuta üksnes Elroni sõidukaardile, kui tagastussoov on edastatud Elroni kodulehe tagastusvormi vahendusel.
Kui piletiraha tagastamist soovitakse arvelduskontole, arvestatakse tagastatavast summast maha teenustasu 1 euro. Kui pileti maksumus on alla 1 euro, siis piletiraha ei tagastata.
Otse Elroni e-postile edastatud piletite tagastamisel arvestatakse tagastatavast summast maha teenustasu 1 euro (nii sõidukaardile kui ka arvelduskontole).
Kui pileti maksumus on alla 1 euro, siis piletiraha ei tagastata.

Piletiraha tagastatakse ainult juhul, kui reisi väljumiseni on jäänud vähemalt 60 minutit.

Perioodipilet

Perioodipileti eest tagastatakse piletiraha Elroni sõidukaardile teenustasuta, juhul kui tagastuse taotlus jõuab meile vähemalt 60 minutit enne pileti kehtima hakkamist.
Kui piletiraha tagastamist soovitakse arvelduskontole, arvestatakse tagastatavast summast maha teenustasu 1 euro.
Kui piletit soovitakse osaliselt tagastada, siis tühistatakse pilet tagastussoovi kättesaamisele järgnevast kuupäevast ning ostetud perioodipileti maksumusest arvestatakse maha summa kasutatud päevade ulatuses (ehk pileti maksumus, mis vastab kasutatud päevade arvule vastava perioodi pikkuse perioodipileti maksumusele). Kui tagastatav summa on alla 1 euro, siis piletiraha ei tagastata.

Näiteks: Reisijal on ostetud 30-päeva pilet 1-4 tsooni vahel, mis maksab 67,32€. Reisija soovib pileti tühistada 15.-l päeval. 15-päeva pileti maksumus 1-4 tsooni vahel on 44,37€. Lisaks tuleb tasuda teenustasu 1€. Seega on reisijale tagastatav summa: 67,32€ - 44,37€ - 1€ = 21,95€. Pileti hinna saab välja arvutada siin

Alates 14.05.2018. a kannab Euroopa Liidu välisesse panka sõidupileti maksumuse tagastamise kulud taotluse esitaja. Vedaja kannab vastuvõtva panga kontole üle summa, millest on eelnevalt maha arvestatud ülekandva panga hinnakirjas kehtestatud ülekandetasu. Kui ülekandetasu ületab tagastatava(te) sõidupileti(te) maksumuse, piletiraha Euroopa Liidu välisele pangakontole üle ei kanta. Vastuvõtva panga poolt kehtestatud teenustasu tasub tagastuse taotleja vastavalt vastuvõtva panga kehtestatud hinnakirjale.

Kui kiiresti piletiraha tagastatakse?

Pileti maksumus tagastatakse Elroni sõidukaardile kohe, kui tagastus on tehtud läbi kodulehe tagastusvormi.

Kui pileti tagastus on tehtud läbi kodulehe tagastusvormi ning raha tagastamiseks on valitud pangakonto, siis tagastatakse piletiraha maksumus viie tööpäeva jooksul alates pöördumise ja nõuetekohase tõenduse ning vajaliku lisainfo (nt pangakonto number ja omaniku nimi) saamisest.

Kui pileti tagastus on saadetud e-posti teel, siis tagastatakse piletiraha maksumus viie tööpäeva jooksul alates pöördumise ja nõuetekohase tõenduse ning vajaliku lisainfo (nt pangakonto number ja omaniku nimi) saamisest.