Pileti tagastamine

Eelmüügist soetatud pileti võib tagastada järgnevatel tingimustel:

a. enne sõiduplaanijärgset väljumist ostetud pileti võib tagastada kas kodulehe tagastusvormi kaudu või e-posti teel juhul, kui reisi väljumiseni on jäänud vähemalt 60 minutit;

b. pileti maksumus tagastatakse teenustasuta üksnes Elroni sõidukaardile. Seda juhul, kui tagastussoov on edastatud Elroni kodulehe tagastusvormi vahendusel. Muul juhul lisandub teenustasu 1 euro;

c. kui piletiraha tagastamist soovitakse arvelduskontole, arvestatakse tagastatavast summast maha teenustasu 1 euro. Kui pileti maksumus on alla 1 euro, siis piletiraha ei tagastata;

d. otse Elroni e-postile edastatud piletite tagastamisel arvestatakse tagastatavast summast maha teenustasu 1 euro (nii sõidukaardile kui ka arvelduskontole). Kui pileti maksumus on alla 1 euro, siis piletiraha ei tagastata;

e. juba ostetud pileti muutmiseks tuleb olemasolev pilet käesoleva korra kohaselt tagastada ja soetada uus endale sobiv pilet;

f. perioodipileti tagastamiseks tuleb tagastamissoov esitada e-postile info@elron.ee vähemalt 60 minutit enne pileti kehtima hakkamist. Perioodipileti eest tagastatakse piletiraha Elroni sõidukaardile teenustasuta. Kui piletiraha tagastamist soovitakse arvelduskontole, arvestatakse tagastatavast summast maha teenustasu 1 euro. Pilet tühistatakse tagastussoovi kättesaamisele järgnevast kuupäevast ning ostetud perioodipileti maksumusest arvestatakse maha summa kasutatud päevade ulatuses (ehk pileti maksumus, mis vastab kasutatud päevade arvule vastava perioodi pikkuse perioodipileti maksumusele). Kui tagastatav summa on alla 1 euro, siis piletiraha ei tagastata.

Näiteks: Reisijal on ostetud 30-päeva pilet 1-4 tsooni vahel, mis maksab 67,32€. Reisija soovib pileti tühistada 15.-l päeval. 15-päeva pileti maksumus 1-4 tsooni vahel on 44,37€. Seega on reisijale tagastatav summa: 67,32€ - 44,37€ = 22,95€. Pileti hinna saab välja arvutada siin

NB! Hilisemal pöördumisel pileti maksumust ei hüvitata.

Kui kiiresti tagastatakse raha?

Pileti maksumus tagastatakse pangakontole viie tööpäeva jooksul alates pöördumise ja nõuetekohase tõenduse ning vajaliku lisainfo (nt pangakonto number ja omaniku nimi) saamisest.

Alates 14.05.2018. a kannab Euroopa Liidu välisesse panka sõidupileti maksumuse tagastamise kulud taotluse esitaja. Vedaja kannab vastuvõtva panga kontole üle summa, millest on eelnevalt maha arvestatud ülekandva panga hinnakirjas kehtestatud ülekandetasu. Kui ülekandetasu ületab tagastatava(te) sõidupileti(te) maksumuse, piletiraha Euroopa Liidu välisele pangakontole üle ei kanta. Vastuvõtva panga poolt kehtestatud teenustasu tasub tagastuse taotleja vastavalt vastuvõtva panga kehtestatud hinnakirjale.

0