6:00-23:59 kliendiinfo +372 616 0245

Paragraphs

Vedurijuhi üldkoolitus

Vedurijuhi üldkoolitus Elronis

Mais 2024 algab uus vedurijuhi üldkoolitus 

Vedurijuhi töö eeldab kohusetundlikkust, korrektsust ning head keskendumis- ja tähelepanuvõimet. Vedurijuht peab tagama raudteeveeremi ohutu ja täpse juhtimise. Tema tööülesannete hulka kuuluvad rongi tehniline kontroll enne liinitöö alustamist, rongi ettevalmistus sõiduks, rongi juhtimine ja suhtlus liikluskorraldajaga, valmis tuleb olla eriolukordade lahendamiseks raudteel. 


Vedurijuhi üldkoolituse täismahus läbimisel väljastatakse osalejale tunnistus. Seejärel tuleb lõpetajal sooritada Transpordiametis vedurijuhieksam, mille edukal läbimisel saab õpilane vedurijuhiloa. Vedurijuhiluba annab võimaluse asuda sertifikaadiväljaõppesse, kus õpitakse tundma raudteeliine ja veeremitüüpe, millel vedurijuht tulevikus töötama hakkab. Sertifikaadiõpe ei kuulu vedurijuhi üldkoolituse programmi.

 

Üldkoolitusel on võimalik osaleda kahel viisil:
1)    Elroni vedurijuhi õpilasena;
2)    Avatud õppekohal.

 

Elroni vedurijuhi õpilane. Elroni vedurijuhi õpilase kohale kuulutab Elron välja konkursi. Eeldused kandidaadile: omandanud vähemalt keskhariduse (eelise annab tehniline kutse- või kõrgharidus, näiteks raudteetehniline rakenduslik kõrgharidus või elektriku või lukksepa kutseharidus); eesti keele oskus vähemalt B1 tasemel (vajalik keeleoskuse tunnistus või keele rääkimine emakeelena); täpne, korrektne, süsteemne, loogilise mõtlemise ja tehnilise taibuga; kohusetundlik, hea keskendumis- ja tähelepanuvõimega; valmisolek läbida edukalt vedurijuhi üldkoolitus ja sertifikaadiõpe; vähemalt 20-aastane juulis 2024; terviseseisund võimaldab täita vedurijuhi tööülesandeid.

 

Avatud õppekohal õppijatel on vajalik eesti keele oskus vähemalt B1 tasemel, vanus hiljemalt juulis 2024 vähemalt 20-aastane ja üldkoolituse maksumuse tasumine enne üldkoolituse algust. Avatud õppekohal õppija ei jätka pärast vedurijuhi- loa saamist Elroni sertifikaadiõppes.

Üldkoolitusel osalemiseks tuleb kõigil osalejatel enne koolituse algust läbida tervisekontroll, Elroni vedurijuhi õpilaste kandidaatidel ka psühholoogiline hindamine. Elroni vedurijuhi õpilase kandidaadid läbivad tervisekontrolli ja psühholoogilise hindamise Elroni poolt määratud tervishoiuasutuses.

 

Koolitustasu. Elroni vedurijuhi õpilane, kellega sõlmitakse tööleping, ei pea tasuma üldkoolituse maksumust 2500 eurot + km, kui ta töötab Elronis vähemalt 3 aastat. Täpsemad tingimused lepitakse kokku töötajaga sõlmitavas lepingus. Pärast vedurijuhi üldkoolituse läbimist jätkab vedurijuhi õpilane, kellega on sõlmitud tööleping, Elroni sertifikaadiõppes. Avatud õppekohal õppijale maksab vedurijuhi üldkoolitusel osalemine 2500 eurot + km. 

Koolitust läbiviivad juhendajad on eelneva koolitus- kogemusega praktikud, kes tunnevad oma eriala hästi ning uuendavad oma teadmisi pidevalt. Koolitus viiakse läbi Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusloa alusel.
 


 


Koolituse eesmärk

Vedurijuhi üldkoolituse eesmärk on anda teadmisi vedurijuhi ametiga seotud asjakohaste teemade kohta, keskendudes üldistele teadmistele ja põhimõtetele, mida rakendatakse sõltumata veeremi tüübist või raudteeinfrastruktuurist. Vedurijuhi üldkoolituse sisu ning vedurijuhi üldised kutsealased teadmised ja oskused on kehtestatud määrusega Nõuded vedurijuhi teadmistele, oskustele ja väljaõppe üldkoolituse sisule.


Oluline! 

 • Vedurijuhi õpilase kohale kandideerimiseks ootame CV-d e-postile [email protected] või läbi CV Keskuse kuni 28.01.2024.
 • Avatud õppekohtadele ootame avaldusi e-postile [email protected] kuni 28.01.2024 
 • Koolituse infotunnid Elronis (Vabaduse pst 176, Tallinn):
  • 16.01.2024 kell 13:00 - 15:00  
  • 22.01.2024 kell 13:00 - 15:00
  • Registreerumine hiljemalt eelneval tööpäeval kell 16:00 aadressil [email protected]
 • Täiendav info: [email protected]
   

 

 

Koolitajad

Viljar Luhthein

Viljar Luhthein

Projektijuht
Natali Aosaar

Natali Aosaar

Ohutusjuht
Oliver Kuks

Oliver Kuks

Instruktorvedurijuht
Igor Varlamov

Igor Varlamov

Instruktorvedurijuht
Artur Lorents

Artur Lorents

Instruktorvedurijuht

Rongijuht oma tööst

Koolitusega seotud küsimused

Info

Personaliosakond