6:00-23:59 kliendiinfo +372 616 0245

Pileti hüvitamine

Image
Wallet

Soovid taotleda hüvitist?

Kasuta mugavat tagastusvormi või kirjuta [email protected]

Hüvitamine rongi hilinemise korral

Elron hüvitab sõidukorra (v.a. perioodipiletid) maksumuse täies ulatuses rongi hilinemisel 30 või enam minutit järgmiselt:

 • eelmüügist ostetud pileti korral hüvitatakse sõidukorra maksumus, kui täidetake tagastusvorm või saadetakse kirjalik avaldus
 • sõidukorra maksumus hüvitatakse rongis reisija nõudmisel samast rongist ostetud pileti korral. Rongis hüvitamise korral teostab klienditeenindaja pileti tagasiostu ning tagastab reisijale pileti maksumuse vastavalt kas Elroni sõidukaardile, sularahas või tühistab kaardimakse;
 • kui rong hilineb 30 või enam minutit, ei ole reisijal enam kohustust kõnealusest rongist piletit soetada ning tal on võimalik sõita tasuta. Klienditeenindajal on kohustus reisijaid teavitada hilinemisest ja võimalikust pileti hüvitamisest.

Perioodipileti kasutajatele hüvitatakse kirjeldatud üksikute või korduvate hilinemiste või tühistamiste korral hilinenud reisi maksumus kirjaliku avalduse alusel. Hüvitamise eelduseks on rongis kontrollitud sõidupilet koos kehtiva sõiduõigusega hilinenud rongis sõitmiseks.

Hüvitatava summa

 • 0,5 päeva maksumus, kui pileti kehtivus on 1 – 5 päeva;
 • ühe päeva maksumus, kui pileti kehtivus on üle 5 päeva.

Hüvitamisele kuuluvad täiendavad mõistlikud kulud riigisisesele asendustranspordile juhul, kui Elron ei taganud sõiduplaanijärgset reisi ning reisijale ei tagatud asendustransporti väljumise ajast järgneva 2 tunni jooksul. Kõigi reisiga kaasnevate kahjude hüvitamist menetletakse juhtumipõhiselt.

Hüvitise väljamaksmisest

Hüvitise väljamaksmise otsustab Elron 5 tööpäeva jooksul reisija taotluse saamisest.
Taotluse saab esitada läbi tagastusvormi või kirjalikult.
Taotluses tuleb esitada järgmine info:

 • täpne viide probleemsele väljumisele (kuupäev, reisi number, peatuste vahemik, kus nimetatud rongi sooviti kasutada ning peatuste vahemik, kus nimetatud rongi tegelikult kasutati);
 • paberpileti korral pileti number, pileti originaal või selle koopia skaneerituna e-posti teel;
 • asendustranspordi kulude hüvitamise soovi korral peab reisija esitama taksoarve, kütusearve, bussipileti vm kuludokumendi või selle koopia, mis tõendab asendustranspordile tehtud kulutusi;
 • Elroni sõidukaardi number või ID-pileti kasutamise korral isikukood;
 • reisija arveldusarve number koos ees- ja perekonnanimega, kui hüvituse ülekandmist soovitakse arveldusearvele;
 • muud vajalikud andmed Elroni päringul.


Hüvitustaotlus koos vajalike lisamaterjalidega palume saata e-posti aadressile: [email protected].