1
Piletiinfo
Ühe korra pilet

Pileteid saab osta:

 • Elroni veebist tasudes kodulehel pangalingi kaudu või Elroni sõidukaardil oleva rahaga (pileti ostmise juhise leiate siit)
  Tavaklassi piletite eelmüük veebist lõpetatakse 5 minutit enne rongi väljumist valitud peatusest. I klassi piletite eelmüük veebist lõpetatakse 30 minutit enne rongi väljumist algjaamast.

 • Elroni rongides klienditeenindajalt tasudes pangakaardi, sularaha või Elroni sõidukaardile laaditud rahaga.

 • Elroni rongides piletimasinast makstes Elroni sõidukaardile laaditud rahaga

 • Balti jaama ja Tartu jaama infokassast

Piletikassades lõpeb eelmüük 5 minutit enne rongi väljumist; I klassi piletite puhul 30 minutit enne rongi väljumist algjaamast. 


Tähelepanu! Ühe korra pilet kehtib vaid sellel reisil, kuupäeval ja peatuste või tsoonide vahel, mis reisija on ostu sooritades valinud.
Tavaklassis ei garanteeri pilet istekohta. Tavaklassis pole kohad nummerdatud ning reisija saab istuda sinna, kuhu soovib.

Perioodipilet

Pileteid saab osta:

 • Elroni veebist tasudes pangalingi kaudu või Elroni sõidukaardil oleva rahaga (pileti ostmise juhise leiate siit).
  Perioodipiletit saab osta vastavalt vajadusele 1-90 päevaks. Pileti ostmiseks on vajalik Elroni sõidukaart, millele pilet salvestatakse.

 • Elroni rongides klienditeenindajalt tasudes pangakaardi, sularaha või Elroni sõidukaardile laaditud rahaga

 • Balti Jaama kassast, tasudes pangakaardi, sularaha või Elroni sõidukaardile laaditud rahaga. Pileti ostmiseks on vajalik Elroni sõidukaart, millele pilet salvestatakse.

Tähelepanu! Perioodipilet annab õiguse sõita piiramatu arv kordi edasi-tagasi suunal reisija poolt valitud perioodil ja peatuste või tsoonide vahel rongi tavaklassis. Tsoonisisesed perioodipiletid kehtivad neis rongides, mis vastavates tsoonides ka peatuse teevad.
Näiteks II-IV tsooni perioodipilet ei kehti Idasuunal Narva, Rakvere ega Tartu rongides, sest need reisid ei peatu teises ega kolmandas tsoonis.

Küll aga kehtib näiteks I-V tsooni pilet, sest rong teeb peatusi nii esimeses kui ka viiendas tsoonis.

Grupipilet

Soodushinnaga grupipileteid saavad osta grupid alates 20 inimesest.
Lähteinfona palume saata soovitud sõidu toimumise kuupäev, marsruut ja kellaajad, täispiletite ja sooduspiletite arv kirjutades info@elron.ee.
Eeldame tasumist ettemaksuarve alusel ja palume oma sõidusoovist teada anda vähemalt 3 tööpäeva ette.

Kohaliku omavalitsuse soodustusega pilet Ridango AS-ilt (pilet.ee)

Pileteid saab osta Tallinna Ühiskaardile pilet.ee lehelt vaid tsoneeritud alal reisimiseks. Piletit saab osta 30 päevaks.

Tsoneeritud alast kaugemale reisimisel saab Ühiskaardi soodustusega pileteid osta vaid rongist piletimasinast tasudes Elroni sõidukaardiga või klienditeenindajalt tasudes Elroni sõidukaardi, sularaha või pangakaardiga.
Pilet.ee leheküljelt Elroni rongipiletit ostes tuleb sisestada Ühiskaardi number. See tähendab, et pilet salvestatakse Ühiskaardile ja rongis tuleb esitada Ühiskaart.

Soodustused
Kellel on tasuta sõidu õigus?

Tasuta sõidu õigus on rongides ühistranspordiseaduse § 34 alusel:

 • lapsel, kes ei ole käimasoleva õppeaasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks, samuti lapsel, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud;

 • kuni 16-aastasel (kaasa arvatud) puudega isikul;

 • sügava puudega isikul;

 • raske nägemispuudega isikul;

 • sügava või raske nägemispuudega isiku saatjal;

 • puudega isikut saatval juht- või abikoeral.

Tasuta või sooduspiletiga (ühe korra sooduspilet, soodus perioodipilet, soodus-päevapilet, 30 päeva sooduspilet, 30 päeva soodus ühispilet) sõidu õigus on soodustust tõendava dokumendi olemasolul.

Koos 1. klassi pileti ostnud reisijaga on võimalus ühel tasuta sõidu õigust omaval inimesel tasuta 1. klassis sõita. 1. klassi istekoha broneerimiseks veebist tuleb neil isikutel osta nullhinnaga pilet (nullpilet) ning tasuda teenustasu.

Kellel on sooduspileti kasutamise õigus?

Sooduspileti kasutamise õigus on: 

 • kuni 19-aastasel isikul (kaasa arvatud);

 • õpilasel;

 • üliõpilasel;

 • Eesti Vabariigi pensionäril;

 • osalise või puuduva töövõimega isikul;

 • 65-aastasel või vanemal isikul;

 • raske või keskmise puudega 17-aastasel või vanemal isikul;

 • kuni 16-aastase (kaasa arvatud) puudega isiku saatjal;

 • sügava puudega isiku saatjal.

Soodustused ei kehti rongi 1. klassis. Sooduspileti kasutamise õigusega isik peab esimeses klassis reisimiseks ostma täispileti.
 

Sõidusoodustuse kasutamise õigust tõendavad dokumendid

Sõidusoodustuse kasutamise õigust tõendavad dokumendid on:

 • Kuni 19-aastasel isikul: isikut tõendav dokument (pass, id-kaart või juhiluba);

 • Õpilasel: ISIC Scholar kaart (sh virtuaalne ISIC kaart) või Eestis välja antud õpilaspilet (sh m-Õpilaspilet);

 • Üliõpilasel: ISIC Student kaart (sh virtuaalne ISIC kaart) või Eestis välja antud üliõpilaspilet.
  (Nendeks on ISIC üliõpilaspilet – tavakaart, ei ole seotud ühegi pangaga, SEB panga ISIC Tudeng Electron, Swedbanki ISIC MasterCard Tudengikaart ning Eesti üliõpilaspilet. Lähemalt nende kaartide kohta saab lugeda SIIT);

 • Eesti Vabariigi pensionäril: Eesti Vabariigi pensionitunnistus; Vt riikliku pensioni liigid. 

 • Osalise või puuduva töövõimega isikul: töövõime kaart koos isikut tõendava dokumendiga (pass, id-kaart või juhiluba);

 • 65-aastasel või vanemal isikul: isikut tõendav dokument (pass, id-kaart või juhiluba);

 • Puudega isikul: riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35 alusel väljastatud pensionitunnistus, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta; või puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 23 alusel väljastatud puudega isiku kaart; või raske nägemispuudega isiku puhul Sotsiaalkindlustusameti väljastatud tõend;

 • Kuni 16-aastase puudega isiku saatjal; sügava puudega isiku saatjal: puuet tõendav dokument peab olema kaasas saadetaval puudega isikul.

Kohaliku omavalitsuse soodustused

Tallinn, Saue, Raasiku, Saku, Lääne-Harju

Äriklient
Püsikliendi krediidileping

Krediidileping on paindlik lahendus ettevõtetele ja asutustele, kelle töötajatel või partneritel tuleb teha palju Eesti-siseseid reise. Püsikliendi krediidilepingu sõlmimisel väljastame Elroni krediitsõidukaardid, millega tehtud reiside eest tasutakse kuu lõppedes arve alusel. Taotluse krediidilepingu sõlmimiseks saate esitada siin.

Rongide rent

Rentimiseks pakume erinevaid ronge:

 • 105 istekohaga kahe vaguniga diiselrong

 • 161 istekohaga kolme vaguniga diiselrong

 • 214 istekohaga nelja vaguniga diiselrong

 • 274 istekohaga nelja vaguniga elektrirong

 • 196 istekohaga kolme vaguniga elektrirong

Kõik rendirongid alustavad ja lõpetavad sõidu Tallinnas Pääsküla peatuses.
Erirongi päringutega palume pöörduda aadressil ronnie.kongo@elron.ee (tel 673 7413) lisades rentimise soovi kuupäev ja kellaaeg, soovitav marsruut ja istekohtade arv.

Säästa aega ja raha - osta pilet veebist

Veebist ostetud pilet on 15% soodsam kui rongist klienditeenindajalt ostes.

Osta pilet