24h kliendiinfo +372 616 0245

Elroni rong Balti jaamas
23.11.2022 09:11

Uuring: rong on turvaline ja usaldusväärne sõiduvahend

Eesti Uuringukeskus OÜ poolt läbi viidud üle-eestilisest maineuuringust selgus, et Eesti reisirongiliiklust korraldavat Elronit hinnatakse kõrgelt, teenusega ollakse suuresti rahul, kuid vajadus uute rongide järele on siiski suur. Kuigi eestimaalaste enim kasutatav transpordivahend on endiselt auto, liigub iganädalaselt linnasisese ühistranspordiga kolmandik Eesti elanikest.

“Uuringu tulemusi nähes on rõõm tõdeda, et Elroni mainet hinnatakse jätkuvalt kõrgelt – 60% eestimaalastest peab seda heaks ning 16% suisa väga heaks,” rääkis Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Katrin Kulderknup. Kõrgelt hinnati muuhulgas ka mugavust, head teenindust, rongide kiirust ja sõidugraafikute täitmise täpsust, rongide puhtust ja mugavat piletisüsteemi. Ta lisas, et uuring andis veel kinnitust, et võrreldes teiste transpordivahenditega omistatakse Elronile enam keskkonnasõbralikkust ning suurema pagasi transportimise võimalust.

Kriitilisema hinnanguna toodi uuringus välja rongide ülerahvastatust ning istekohtade puudust, mis arusaadavalt avaldavad tarbijate poolt antud hinnangutele ja tehtavatele valikutele mõju. Siinkohal juhime tähelepanu, et Elron teenindab igapäevaselt umbes 20 000 reisijat ning meil on üle 200 väljumise päevas. Tippaegadel on nõudlus rongiliikluse järele suurem ning kindlasti planeerime populaarsematele väljumistele pikemad koosseisud.

“Sel suvel kiitis valitsus heaks täiendava kümne rongi tellimise - Elroni rongipark saab järgmise viie aasta jooksul olulise täienduse kasvades üle 40%, mis avardab oluliselt võimalusi reisijate paremaks teenindamiseks ja sõidugraafikute tihendamiseks,” ütles Kulderknup.

Kulderknupu sõnul on rongireisijate arv olnud viimastel aastatel stabiilselt tõusuteel ning nõudlus rongi kui transpordivahendi järgi pidevalt kasvanud. Tuginedes äsja läbiviidud uuringule saame öelda, et iganädalaselt rongiga liikujaid on 6%, 12% sõidab kuni paar korda kuus, pea 50% mõned korrad aastas, mitte kunagi viiendik eestimaalastest. Viimase aasta jooksul on lausa 15% rongiga liiklejatest hakanud sõitma varasemast rohkem.

“Ka uuring kinnitas, et rong on Eesti elanike arvates jätkuvalt turvaline, mugav, kiire ja keskkonnasõbralik sõiduvahend. Kindlasti peame edasi arendama piletimüügisüsteemi, pakkuma kliendikeskset teenindust ning tagama teenuse ka erivajadustega reisijatele,” lisas ta.

Eestimaalaste enim kasutatav transpordivahend on auto

Uuringust ilmnes, et eestimaalased on jätkuvalt autolembesed - enim kasutatav transpordivahend on siiski auto, millega liigub kuni kolm korda nädalas pea kolmandik ja vähemalt kord nädalas 16% elanikest. Iganädalaselt liigub linnasisese ühistranspordiga kokku kolmandik ning kergliikuritega neljandik Eesti elanikest.

“Enim levinud rongiga mitte sõitmise põhjustena toodi välja kodu lähedase rongiliikluse ning rongiga liikumiseks vajaliku impulsi puudumist. Küll aga paneks inimesi rongiga liiklema asjaolu, kui kodulähedasi rongipeatusi oleks rohkem, kuuendik vastajatest liikleks rongiga rohkem vastava vajaduse tekkel ning lisaks mainiti ka tihedamat graafikut ning kindla isekoha olemasolu,” selgitas Kulderknup uuringu tulemusi ning täiendas, et ka praegu on võimalik tagada endale kindel istekoht, soetades reisile 1. klassi rongipilet.

Elroni kommunikatsioonijuht tuletas meelde, et rongiga liiklemine on üks kõige turvalisematest ja keskkonnasõbralikematest transpordivahenditest Eestis ning võrreldes muu ühistranspordiga ka kõige täpsem sõidugraafikutest kinnipidamisel.