6:00-23:59 kliendiinfo +372 616 0245

Elroni rong Pääskülas
29.03.2022 11:55

Lähikuudel lisandub piletisüsteemi rattakoha broneerimise võimalus

Aprillist alates hakkab meie rongides kehtima reisijapiletile lisaks ka jalgrattapilet, kuid algaval hooajal oleme võtnud arvesse nii reisijate tagasisidet kui ka arvamusuuringu tulemusi, luues võimaluse jalgrattale koha broneerimiseks.

Viisime läbi üle-eestilise arvamusuuringu, mille eesmärgiks oli välja selgitada ratast ja rongi kombineerivate reisijate ootused ja kogemused rongi ja rattaga liiklemisel. Uuringus osales 1450 inimest üle Eesti, sealjuures keskendusime pigem omavalitsustele, kus on vähemalt üks rongijaam. Uuringu tulemused kinnitasid, et reisijad ootavad eelkõige võimalust osta rattapilet ette, mis võimaldab broneerida rattale kindel koht. Samuti oodatakse paremini korraldatud jalgrataste parkimisvõimalusi jaamades ning ka paremaid kergliiklusteid rattaga rongijaama jõudmiseks.

Arvamusuuring viidi läbi, sest puudus selge ülevaade ratta ja rongiga liiklejatest ning nende ootustest ja kogemustest antud liikumisvahendite kombineerimisel. Ratast ja rongi kombineeritakse kõige sagedamini just igapäevasteks toimetusteks nagu näiteks tööle või kooli liikumiseks. Sellise liikumisviisi eelistamisena tuuakse välja sobivat rongide liiklusgraafikut, keskkonnasäästlikkust ning kiirust. Põhjustena, miks ratast ja rongi ei kombineerita toodi aga välja, et kasutatakse küll rongi ja/või ratast eraldi liikumisvahendina, kuid nende kooskasutamiseks puudub otsene vajadus. Mainiti ka seda, et ratta rongi kaasa võtmine on ebamugav. Samas ei tea ligi pooled vastanutest, kas nende kodujaamas oleks piisavalt rattakohti ratta rongijaama jätmiseks või mitte. See paraku näitabki inimeste madalat teadlikkust ratta ja rongi kombineerimise võimaluste kohta. Püüame teha teadlikkuse kasvatamiseks ka koostööd kohalike omavalitsustega.

Tallinna lähipiirkondades reisijad võtavad jalgratta rongi kaasa kuni poole tunni pikkuseks reisiks ning kaug-liinidel reisijad vähemalt tunni-pikkuseks sõiduks. Viiendik ratta ja rongi kombineerijatest kasutab jalgratast kodujaama sõiduks ning 15% rongijaamast sihtkohta sõiduks. Kolmandik kasutab ratast kogu tee, võttes seejuures ratta ka rongi kaasa. Ligi kolmandik reisijatest on seisukohal, et nad ei ole valmis jalgratast raudteejaama jätma, tuues põhjuseks, et ratast on vaja ka sihtkohas liikumiseks. Uuringust eristuvad ka selged ootused omavalitsustele, mis aitaksid ratta ja rongi kombineerimist populariseerida. 40% vastajatest ootab paremat kergliiklus- või rattateed rongijaamani ning 37% soovib, et rattaparklates oleksid paremad tingimused ratta hoiustamiseks. Eelkõige soovitakse ilmastikukindlat ning videovalvega rattaparklat. Viiendik vastanutest sooviks jaamadesse rendi jalg- või tõukeratta laenutust.

Uuringu tulemustest selgus, et kõige olulisem ootus reisijate jaoks, kes rongi ja rattaga liiklemist juba kombineerivad, on võimalus rattapilet ette osta ning kodulehel näha infot vabade rattakohtade arvu kohta.

2022. aasta rattahooajal jõuab jalgrattakoha broneerimisvõimalus ka meie piletimüügisüsteemi. Arendus on täna töös ning kõigi eelduste kohaselt jõuab paari kuu jooksul broneerimisvõimalus ka tarbijateni. Kuna igas rongis on 10 rattakohta, siis 4 nendest on peagi võimalik reisijapiletit ette ostes ka ratta transpordiks broneerida, et tagada rattareisijale ratta hoiustamiskoht. 

Sel hooajal loodame jõuda kokkulepeteni ka rendirataste pakkujatega, et üha rohkematesse rongijaamadesse tekiks võimalus jalg- või tõukeratta rentimiseks. Samas on meil suured ootused ka omavalitsustele, et hakataks senisest suuremat tähelepanu pöörama ratturitele sobivate taristute väljaehitamisele. Eelkõige tuleks keskenduda rattaparklate ja parkimismajade väljaehitamisele, mis annaks suurema kindlustunde ratta rongijaama jätmiseks. Seejuures aga ei tohi unustada turvalise rattatee olemasolu raudteejaamani.

Jalgrattapilet on meie rongides kehtiv alates aprillist

Ratta ja rongiga reisimisel on rattapilet vajalik soetada kõigis meie rongides alates aprillist. Kuna reisijate arv rongides on iga-aastaselt kasvanud ning sesoonselt on jalgratastega reisijate arv samuti kasvanud, siis tekkis olukord, kus paljudel väljumistel ei mahtunud rongi ära tavareisijaid, kuna rattaid oli rongis rohkem, kui neile ettenähtud kohti.
Eelmise aasta rattapileti kehtivusperiood näitas, et piletinõude järel mõtlesid reisijad jalgratta kaasavõtmise vajaduse rohkem läbi, mille tulemusena rataste arv rongis vähenes ning tavareisijatel oli võimalik mugavamalt reisida ka tippajal. 

Rattapilet tuleb osta igal väljumisel alates 1. aprillist. Rattapileti hind sõltub reisi pikkusest ja on pool täispileti maksumusest, kuid linnalähiliinidel mitte vähem kui üks euro. Kuigi aprillist ei ole veel võimalik rattapiletit ette osta, mis võimaldab rattakoha broneerida, siis kindlasti juba enne suve algust see võimalus piletisüsteemi lisandub.

Vaata rattapileti hindu siit

Ratta ja rongi kombineerimise arvamusuuring viidi läbi perioodil 19.12.2021 kuni 14.01 2022. Küsitlusele vastas veebi teel 1450 inimest (sh. 1180 ratturit) ligi 30 omavalitsusest, kes on viimase 5 aasta jooksul sõitnud rongi ja/või rattaga. Uuringu viis läbi Viilup Uuringud OÜ.