24h kliendiinfo +372 616 0245

Elroni rong
07.02.2023 11:26

Keskkonnasõbraliku ettevõtte kuvand on aastaga kasvanud

Igal aastal viib Elron rongireisijate seas läbi rahulolu uuringu eesmärgiga tõsta reisirongiliikluse teenuse kvaliteeti. Rongi eelistavad reisijad kõige enam seetõttu, et rongiliiklus on kiire, turvaline, kliendikeskne ja keskkonnasõbralik.

„2022. aasta detsembris läbi viidud veebiküsitluse raames uuriti rongireisijate tagasisidet olulisemate aspektide vaates, mis tavapäraselt kliendikogemust mõjutavad. Palusime anda hinnangut rongiliikluse teenusele tervikuna ning muuhulgas said vastajad hinnata klienditeeninduse taset, rongide puhtust, interneti kvaliteeti rongides ja palju muudki. Lisaks kaardistasime, milliseid lisateenuseid meie reisijad sooviksid,“ lausus Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Katrin Kulderknup.

Ta lisas, et rongireisijate hinnangud klienditeenindajaid puudutavatele väidetele olid taas väga kõrged. „97% vastajatest hindas klienditeenindajaid asjatundlikeks ja korrektseteks, 95% vastajatest hindas klienditeenindajaid meeldivateks, sõbralikeks ja heatujulisteks. Pea 94% vastanutest nõustus väitega, et Elroni rongid on puhtad ning 98% uuringus osalejatest peab rongiga sõitmist turvaliseks.“

Võrreldes eelmise aastaga on ligi 6% rohkem neid reisijaid (kokku 58%), kes vaatab rongiliikluse kohta teavet Elroni kodulehelt. Hiljuti läbis meie veebileht uuenduskuuri ning usume, et selle kasutamine ja soovitud info leidmine muutusid mugavamaks ja lihtsamaks.

„Läbiviidud uuringus palusime esmakordselt reisijatelt tagasisidet, kui mitu päeva ette soovitakse rongipileteid osta. Kõikidest vastajatest üle poolte ostavad rongipiletid kas samaks või järgmiseks päevaks ning alla 30% vastajatest soovivad piletit ette osta kuni nädal,“ lisas Kulderknup.

Uuringu tulemustest selgus rongireisijate ootus ka võimalike pakutavate lisateenuste osas. „Üle 55% kõikidest vastajatest soovivad rongis kuuma jooki ja suupisteid ning üle 20% reisijatest ekraane täiendava info ja muu teabe tarbimiseks. 2024. aasta lõpus jõuavad Eestis liinile kuus uut Škoda elektrirongi, kus saab olema eraldi söögi-joogi ala meelepäraste suupistete ja jookide soetamiseks,“ selgitas Kulderknup.

Lisaks saime uuringu tulemustest välja lugeda ka kriitilisemad hinnangud ja kommentaarid, mis olid seotud rongide täituvuse ja interneti kvaliteediga – pea pooled vastajatest märkisid, et interneti kvaliteet rongis vajab parandamist. Koostöös telekommunikatsiooniettevõtetega püüame leida paremad lahendused, et rongireisijate ootustele vastata. Kuue uue rongi saabumisega 2024. aastal ning veel kümne rongi Eestisse jõudmisega aastatel 2026-2027, annab veeremipargi suurenemine meile oluliselt võimalusi reisijate paremaks teenindamiseks ning sõiduplaani tihendamiseks.

„Elroni üheks eesmärgiks on pakkuda keskkonnasõbralikku reisirongiteenust ning 92% uuringule vastanutest peab meid keskkonnasõbralikuks ettevõtteks. Ka kliendisõbralikkuse ja usaldusväärsuse protsent on märkimisväärselt tõusnud, rahulolu meie poolt pakutava teenusega on samuti kasvanud. Elroni rongireisijad on meie poolt pakutava teenuse ja rongidega väga rahul ning kommentaaridest selgus, et põnevusega oodatakse liinile uusi ronge,“ märkis Katrin Kulderknup.

Rahulolu-uuring viidi läbi 5.-31. detsembril 2022. aastal veebiküsitlusena Elroni kodulehel. Uuringus osales 3149 eri vanuserühma esindajat, mis on kõigi aegade suurim vastajate arv. Kõikide vastajate vahel loosisime välja kümme 30-päeva rongipiletit võitja poolt valitud liinil ning võitjatega oleme ka ühendust võtnud.

Elron tänab kõiki vastajaid, kes andsid oma panuse ning soovime teile alati meeldivat rongisõidu kogemust.