6:00-23:59 kliendiinfo +372 616 0245

Elroni roheline kontor
28.03.2023 15:57

Elroni Roheline Kontor – väikeste sammudega keskkonnasõbraliku tuleviku poole

Elroni Roheline Kontor – väikeste sammudega keskkonnasõbraliku tuleviku poole

Üha enam panustavad ettevõtted keskkonnahoidu ja võtavad vastutuse, et oma tegevusega jätta loodusesse väiksem CO2 jala- ja käejälg. Elron, Eestis raudteetranspordi teenuseid pakkuv ettevõte inspireerib meid oma eeskujuga ja näitab, kuidas oma tegevustesse kasvõi väikseid muutusi tuues saame hoida loodust ja meid ümbritsevat keskkonda.

Rohelise ehk keskkonnahoidliku kontori eesmärk on pidevalt jälgida ja vähendada kõikide kontori tegevuste keskkonnamõju, panustada tervislikku töökeskkonda ja vähendada tekkivate jäätmete kogust. Seda võib vaadelda ka kui lihtsat keskkonnajuhtimise süsteemi, milles on määratud olulised kontoritegevustega seotud juhtimise ja keskkonnategevuste põhimõtted ja kriteeriumid, mida kontorid järgima peavad. Elronile omistatud rohelise kontori tunnustusest ning keskkonnasõbralikest valikutest vestles meiega Elroni haldusjuht Kati Tammjärv.

Miks on keskkonnahoid ja rohelise kontori tunnustus Elronile oluline?

„Meile on Elronis keskkonnateemad üldiselt olulised, lisaks rohelise kontori tegevustele sõidavad näiteks ka meie rongid rohelise energiaga. 2020. aastal alustasime rohelise kontori süsteemi juurutamisega ja tänaseks on meile roheline teema oluline kogu majas. Me sorteerime prügi, joome kraanivett, kasutame minimaalselt paberit, kustutame tuled kui ei viibi ruumis ja palju muidki tegevusi, millesse iga töötaja saab oma panuse anda. Tulevikus plaanime jäätmeid sorteerima hakata ka rongides ja muuta teisigi tegevusi rongides keskkonnasõbralikuks. Käesoleval, 2023. aastal võtame fookusesse jätkusuutlikkuse ja hakkame mõõtma oma CO2-jalajälge. Isegi kui kohustuslik saab see olema aastast 2025, siis meie otsustasime olla esimeste seas, kes teeb selle tegevusega varem algust,“ rääkis Elroni haldusjuht, Kati Tammjärv.

Kirjeldage palun, milliste hügieeni ja puhtuse väljakutsetega igapäevaselt Elronis laiemalt kokku puutute?

Kati Tammjärv jätkab: „Kontoris ei ole meil hügieeni ja puhtuse teemadega probleeme, kuid rongides pistame rinda loomulikult paljude erinevate väljakutsetega, sest liikuvus on suur ja mustust tekib palju. Rongides teeme igapäevast koristust, aga ka suurpuhastusi. Puhtuse loomisel ja koristuses oleme kasutusele võtnud mitmeid uusi lahendusi ning loonud mugavad ja töötegijat hoidvad protsessid. Võimalusel kasutame keskkonnasõbralikku puhastuskeemiat ning loomulikult on Puhastusimpordil kui uute lahenduste pakkujal siin suur roll. Kontoris on siinkohal olukord märksa kergem ja suuri väljakutseid ei ole.“

Millised Puhastusimpordi tooted aitavad teil hoida rohelise kontori standardeid?

„Võin öelda, et Puhastusimpordist saame kõik, mis aitab meil puhtust luua ja hoida – tarvikud ja vahendid, jäätmekäitluslahendused ja muugi, mis aitab meil rohelise kontori standardile vastata. Meenub, et viimasena soetasime jäätmesorteerimise lahenduse, aga ka Vileda SWEP mopid, mis on teadaolevalt valmistatud 50% ulatuses taaskasutatud materjalist ja mis peavad vastu ka meie väga intensiivsele koormusele rongide põrandaid puhastades,“ jagab oma kogemusi Tammjärv.

Rääkige palun, milliseid eeliseid annab teile Miele Professional mopipesumasina kasutamine?

Miele Professional mopipesumasin on üks oluline abivahend koristusprotsessis. Meil on töös kaks masinat, üks juba päris ammusest ajast. Moppide ja lappide pesemiseks on eraldi masinad ja loomulikult jõuavad pesuained masinatesse doseerimissüsteemi abil. Enne leotasime kaltse ämbrites ja see oli hirmus. Täna hoiame tänu pesumasinatele kokku vett, energiat ja inimeste aega. Kogu süsteem töötab nii, et mopid lähevad kõik korraga pessu, keegi midagi käsitsi pesema ei pea ning masinast võetakse enne töö tegemist eelniisutatud ja kasutusvalmis mopid ja lapid. Automaatne doseerimine on samuti oluline, töötaja ei pea midagi arvutama ega mõtlema. Masinad töötavad kogu aeg ja inimene saab puhastusele keskenduda,“ on Kati Tammjärv rahul.

Kuidas on Elroni töötajad roheteemadega kohanenud? Milliseid muudatusi igapäevatöös olete pidanud tegema?

„Võime öelda, et nüüdseks on inimesed juba kohanenud. Kõige keerulisem oli uue prügisorteerimise süsteemi juurutamine. Loomulikult oli ka meil iga töölaua all prügikast ja kui me ühel päeval ütlesime inimestele, et nüüd võtame töökoha juurest ära individuaalsed prügikastid ja hakkame oma igapäevast prügi viima sorteerimisjaama, siis alguses tundsime küll veidi pahameelt. Meil on kontoris pikk, 70-meetrine koridor ning sorteerimisjaama panime koridori keskele. Inimestel tekkis alguses küsimusi, et kuhu panna kommipaber või õunasüda ja kas pean tõusma ja kõndima, et viia ära prügi. Üsna pea aga inimesed harjusid ja on leidnud lahendusi ja ka positiivselt suhtunud liikumise vajadusse. Siiani vajavad selgitust jäätmete sorteerimise põhimõtted ja milline jääde kuhu panna. Oleme majja tellinud ka prügisorteerimise koolitusi,“ rääkis Kati.

Kati Tammjärve sõnul on olnud oluline keskkonnasõbralik tegevus ka vee tarbimise korrigeerimine. Kui enne tuli kraanist vesi tugevama survega, siis korrigeeriti surve veidi nõrgemaks. Taaskord tekitas see alguses inimestes segadust, aga kui selgitati põhjuseid, siis said inimesed aru, et vesi ei pea tõesti nii suure survega kraanist tulema. Pudeli vett pole Kati sõnul Elronis kunagi olnud.

„Rohelise kontori loomise etapis oli inimesi huvitav jälgida. Küsiti isegi, et miks peab valgustuse või kliima ruumist lahkudes välja lülitama. Kuid kui meenutasime lihtsaid reegleid, siis tabas inimesi ahhaa efekt, sest kodudes kustutavad inimesed ju ka tuled kui ise ruumis ei viibi,“ rääkis Kati huvitava loo. 

Kuidas mõõdate kontori keskkonnategevuse tulemuslikkust?

Kati Tammjärv jätkab: „Mõõdame ja jälgime loomulikult tulemuslikkust. Näiteks ohtlike jäätmete ja ka üldise prügi vähendamist. Suurim osa prügist tuleb rongidest ja sealt tuleneva prügi kogust on vähendada üsna keeruline. Ohtlike jäätmete vähendamisse saame panustada nii, et oleme välja vahetanud rongides kasutatavad filtrid. Kui enne olid meil kasutusel filtrid, mis olid metallraami sees ja mille pidime andma ära ohtlike jäätmetena, siis nüüd tellime puidu ja paberi segumaterjalist filtreid ja saame need panna tavaprügisse. Need on vastupidavamad ja seetõttu ka keskkonnasõbralikumad.

Samuti mõõdame kemikaalide kasutamist puhastamisel – igapäevaselt puhastame ronge keemiavabalt. Ainult talvel, kui mustust on rohkem, lisame pesuvette veidi üldpuhastusainet Torvan. Suvel mitte.

Mõõdame ka kontoris paberi kasutust ning elektri ja vee tarbimist. CO2-jalajälje vähendamist hakkame arvutama ja jälgima alates aprillist.“

Kas Elronil on õnnestunud rohelise kontori ja keskkonnategevuste abil ka kulutusi vähendada?

Kati sõnul on kulutaset oluliselt alla toonud ohtlike jäätmete vähendamine: „Tulevikus ehitame ka diiselrongid ümber ja need hakkavad sõitma akude pealt. Sääst tuleb diiselrongide hoolduselt ning CO2-jalajälg väheneb tugevalt heidete pealt, mida diiselrong õhku paiskab.
Avalikkusele ei ole ehk teada, et diiselrongid vajavad ka rohkem puhastamist – ventilatsiooniavadest pääseb tahm ka salongi ja selle eemaldamiseks kasutame Kiehl Hodrupa puhastusainet. Kui 2026. aastaks läheme Elronis üle elektrirongidele, siis väheneb nii keemia kasutus kui ka töötajate koormus.“

Rääkige palun oma jäätmete vähendamise eesmärgist ja mis aitab seda ellu viia?

„Jah, eesmärk on tekkivate jäätmete kogust vähendada ja mõtleme kogu aeg selleks ka uusi võimalusi. Kontoris, kuhu tellitakse palju toitu, tekivad karbid, pakendid ja paberkotid. Minu meelest ei ole küsimus selles, et toitu ei tohiks tellida, vaid kuidas toit pakendada ja toimetada nii, et iga kord ei tekiks suur hulk prügi. Me ei tohiks panna kogu vastutust tellija peale, ka tootjad peaksid kasutama vähem pakendeid või kasutama ringluses olevad pakendeid. Meil võtavad paljud töötajad oma toidu karbis kaasa, kasutavad oma isiklikke termostasse ja pudelid. Kui meil on üritused, siis sööme pärisnõudest ja ei kasuta ühekordseid nõusid. Neid, ei ole meil juba ammu,“ teeb Kati üleskutse

Rohelises kontoris on oluline ka tervislik töökeskkond, milline on Elroni praktika?

Kati sõnul on tervisliku töökeskkonna loomisel olulised mitmed teemad. Hea ja tervislik töökeskkond saab alguse õigest valgustasemest ruumis: „Kasutame ka ergonoomilisi töövahendid, kõigil meie inimestel on ergonoomilised töökohad – reguleeritavad lauad ja toolid ning kõik saavad tellida ergonoomilisi töövahendeid (seljatoed, arvutihiir jne). Toetame inimeste sportimisvõimalusi ja massaaže, teeme ka koos erinevaid sportlikke tegevusi. Meil on kujunenud hea tava, et iga osakond korraldab aastas mõne ühise ürituse. Oleme käinud rattamatkal, aga sõitnud näiteks ka kardiga.
Ka vaimne tervis on meie jaoks oluline. Meil Elronis on e-õppekeskkond, kus saab kuulata näiteks erinevaid vaimse tervise koolitusi. Kui kõik ei saa korraga koolitustel osaleda, siis saab loenguid järelkuulata. Rongijuhtidele on meil tagatud vaimse tervise tugi ja kui rongijuht satub avariisse, siis on rangelt soovitatav kasutada psühholoogi teenust.
Viime läbi nii töötajate kui klientide rahulolu-uuringuid ja töötame missiooniga luua inimesele aega. Elronis töötab kokku 330, kontoris 40 inimest.