15.- 21. juulini 2024 on Balti jaam reisirongide liikluseks suletudLoe rohkem

6:00-23:59 kliendiinfo +372 616 0245

Elroni rong Tartu raudteejaamas
21.06.2024 11:38

Elron taotleb Euroopa Liidu Raudteeametilt ohutustunnistust Lätis raudteevedude tegemiseks

Elron taotleb Euroopa Liidu Raudteeametilt (ERA) ühtset ohutustunnistust (Single Safety Certificate ehk SSC) rahvusvahelise reisirongiliini käivitamiseks, mis annab õiguse raudteevedude tegemiseks Lätis. Praegu on Elronil ühtne ohutustunnistus (SSC) Eesti raudteedel opereerimiseks.

„Lätis reisirongidega opereerimine ja rahvusvahelise reisirongiliini käivitamine Tartu – Riia vahel eeldab Euroopa Liidu Raudteeameti poolt väljastatavat ühtset ohutustunnistust,“ ütles Elroni ohutusjuht Natali Aosaar. „Ohutustunnistus kinnitab, et ettevõtte ohutusprotsessid vastavad nii Euroopa Liidu kui ka siseriiklikele nõuetele. Praegu on Elronil Euroopa Liidu Raudteemeti poolt väljastatud ühtne ohutustunnistus raudteevedude tegemiseks Eestis.“

Ühtse ohutustunnistuse peamenetleja ja väljastaja on Euroopa Liidu Raudteeamet. „Kuid ta kaasab Eesti ja Läti riiklikud järelevalveasutused, et need kontrolliksid raudteeohutusega seotud siseriiklikele nõuetele vastavust. Kuigi soovime laiendada oma vedusid Lätti, vaadatakse uuesti üle ka meie Eesti sisene tegevus,“ märkis Aosaar.

Pärast taotluse esitamist Euroopa Liidu Raudteeametile järgneb selle hindamine, mille alusel otsustatakse menetluse jätkamine ja täiendava teabe küsimine. Ühtne ohutustunnistus (SSC) on tähtajaline luba ja see väljastatakse 5 aastaks.

Elron kavandab 2024. aastal koostöös kliimaministeeriumi, regionaal- ja põllumajandusministeeriumi, Tartu linna ning Läti koostööpartneritega reisirongiühenduse käivitamist liinil Tartu – Valga – Riia.

Elron (AS Eesti Liinirongid) on riigile kuuluv operaatorfirma, mis korraldab Eesti Raudtee AS ja Edelaraudtee AS-le kuuluval raudteel reisirongiliiklust. 2023. aastal tehti Elroni rongidega 7,83 miljonit reisi.