6:00-23:59 kliendiinfo +372 616 0245

Elroni rong depoos
29.09.2022 18:28

Balti jaama häälteavituste süsteem vajab uuendamist - edaspidi jagatakse infot eesti ja inglise keeles

Eesti suurima rongijaama helisüsteemid on aegunud ning nende seadistamine on tänaseid tehnoloogilisi võimalusi arvestades jäänud ajale jalgu. Süsteemi uuenemiseni jätkab Elron rongiinfo jagamist Balti jaamas vaid eesti keeles ning süsteemide kaasajastamise järel lisatakse teavitus ingliskeelsena, et tagada ka muukeelsete reisijate parem informeerimine.

„Elron soovis juba aasta alguses uuendada Balti jaama heliteavitusi, kuid tehniliste tõrgete tõttu pole olnud see võimalik. Teavituste teostuse tellib Elron Go Grupilt ja Eesti Raudteelt, kellele kuulub kogu Balti jaama infrastruktuur ja selle haldus,“ selgitas Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Katrin Kulderknup.

Ta tõi Elroni veebilehe statistikale toetudes esile, et sõiduplaanide ja piletisüsteemi kasutajatest pooled teevad seda eesti keeles ning ligi 50 % kas vene või inglise keeles. Kusjuures viimastel aastatel on kasvanud just ingliskeelse info kasutajate arv Elroni kodulehel.

„Kuna Balti jaamas on ajalooliselt olnud kasutuses kakskeelne teavitus ja igapäevaselt väljub sealt ka ida-suunalisi ronge, kus paljud reisijad on vene keele rääkijad, siis seni oli teine teavitus vene keeles. Viimastel aastatel on kasvanud muukeelsete reisijate arv just ingliskeelsete reisijate poolest. Mõistame, et üleminek ingliskeelsele teavitusele on vajalik ning seejuures ootus vene keelest loobumisele on põhjendatud ja viimasel ajal kasvanud,“ rõhutas Kulderknup.

„Kuni tehniliselt pole võimalik seniseid venekeelseid teavitusi asendada inglise keelega, siis on Elron otsustanud hoida heliteavitusi vaid eestikeelsetena. Kui teavituste süsteem uueneb ning korrektsed ingliskeelsed sõiduaegade ja perroonide teavitused sisse loetakse, jätkame eesti- ja ingliskeelsete teavitustega,“ nentis Kulderknup.

Elron teenindab igapäevaselt umbes 20 000 rongireisijat ning meil on üle 200 väljumise päevas.