24h kliendiinfo +372 616 0245

Viljar Luhthein
23.08.2022 10:37

2024. aasta detsembris liinile jõudvate uute rongide valmimine on ajagraafikus

Elroni uute rongide projektijuhi Viljar Luhtheina sõnul on 2020. aastal tellitud kuue rongi valmimine tänaseks jõudnud poole peale ning nende ehitus on ajagraafikus. Sel aastal oluliselt kasvanud reisijate arv Elroni rongides on taas tõstatanud vajaduse täiendava veeremi järele.

“Rongireisijate arv on sel aastal olnud oluliselt kõrgem kui eelneval kolmel aastal ning tõusnud koguni 28% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ning seetõttu on vajadus uute rongide järgi veelgi suurem kui varem,” ütles Luhthein. Tema sõnul on uute rongide valmimine plaanipärane ning Eestisse jõuab esimene uue rongi koosseis 2024. aasta kevadeks.“ Reisijaid teenindama asuvad uued rongid 2024. aasta lõpus, kui algab uus liiklusgraafiku periood. Vahepealne aeg kulub testimistele ja seadistamistele,” lisas uute rongide projektijuht.

Uued rongid toodab Elronile Tšehhi ettevõte Škoda Transportation as.

“Škoda toodab esialgu kuus kahesüsteemset elektrirongi, mis hakkavad plaanide kohaselt sõitma Tallinn-Tartu elektrifitseeritud raudteelõigul,” sõnas Luhthein. Rongid lähevad maksma 56,2 miljonit eurot, seejuures sõlmiti leping optsiooniga tellida samadel tingimustel veel 10 rongi. „Elron reisirongiliikluse teenusepakkujana näeb juba pikemat aega, et vajadus täiendavate rongide järele on möödapääsmatu. Kohe, kui Vabariigi Valitsus on rahastusotsuse optsiooni rakendamiseks teinud, oleme meie Elronis valmis alustama järgmise kümne rongi tellimise planeerimist," sõnas Luhthein. Perspektiivis hakkavad täiendavad 10 rongi reisijaid teenindama aastast 2026, mil elektrifitseeritakse Tallinn-Narva raudteelõik.

Uued rongid mahutavad oluliselt rohkem reisijaid

“Praeguste rongidega võrreldes on tulevased rongid pikemad ja sellest tulenevalt mahutavad ka rohkem reisijaid. Uute rongide koosseisu pikkus tuleb 83,18 meetrit,” kirjeldas Luhthein saabuvaid ronge. Lisaks tõi Luhthein välja, et uutes rongides on oluliselt rohkem istekohti, mis võimaldab teenindada üha kasvavat rongireisijate arvu - uutes rongides saab olema 236 istekohta.

Luhtheina sõnul ollakse tänaseks uute rongide projektiga täpselt poole peal ning rongide ehitus on täies hoos. “Ühe rongi valmimine võtab aega umbes 9 kuud. Samas sõltub ehitusprotsess ka sellest, kas tegu on tellitud partii esimese rongiga või juba järgmistega. Esimese rongi puhul on erinevaid teste ja kontrolle rohkem ning aega kulub seega kauem. Järgmiste rongide ehitamine läheb veidi kiiremini,” selgitas Luhthein rongide ehitamise protsessi.

Uute rongide projektijuht tõi välja, et Elroni esimesteks tingimuseks uutele rongidele oli maksimaalne sõidukiirus ja mahutavus. “Olulisel kohal on loomulikult ka sobivus raudteeinfrastruktuuriga, sest plaanide järgi hakkavad uued rongid sõitma Tallinn-Tartu elektrifitseeritud raudteelõigul ning uute rongide sõitma hakkamise eelduseks ongi Tallinn-Tartu liini elektrifitseerimine, mis peab olema lõpuni viidud 2024. aasta detsembriks” tõi Luhthein välja.

Tema sõnul näitab Elroni statistika, et elektrirongide töökindlus on oluliselt parem kui diisel-elektrilistel rongidel. Viimasel poolaastal on meie elektrirongide töökindlus ja reisigraafiku täitmine olnud 99,9%. See annab kindlust, et uute rongidega paraneb meie sõiduplaanist kinnipidamine veelgi. Aastast 2021 sõidavad kõik Elroni elektrirongid taastuvenergial ning elektrirongide kilomeetrikulu võrreldes diiselrongidega on pea poole võrra väiksem.

Uutesse rongidesse tulevad nummerdatud istekohad ja söögi-joogiala

Luhtheina sõnul on uute rongide ehitamisel arvestatud reisijate senise tagasisidega. “Uute rongide istekohad on kõik nummerdatud, seega on reisijal võimalik juba rongipiletit kodulehelt ostes endale meelepärane istekoht valida ning rongi sisenedes muretult enda kohale istuda. Istmete valikul said reisijad kaasa rääkida ja näidiseid proovides tagasisidet anda. Siinkohal saamegi reisijaid rõõmustada, et uutesse rongidesse tulevad reisijate valitud istmed,” selgitas Luhthein uuendusi rongides.

Ta tõi välja, et uutes rongides saab olema ka söögi-joogiala, kus pakutakse kergemat vahepala ning nii sooje kui külmi jooke. “Ka rattakohti saab olema mõnevõrra rohkem ning praegune C-ala hajutatakse nö kogu rongi ulatuses laiali, mis tähendab, et lapsevankrite ja ratastoolidega reisijad saavad siseneda erinevatest ustest, mis kindlasti pakub varasemast rohkem mugavust ja ligipääsetavust,” ütles Luhthein. Ta lisas, et tähelepanu pöörati ka rongimeeskonna töötingimustele ja vedurijuhi töökoha ülesehitusele.

“Nii nagu eelmiste rongide puhul, kuulutatakse taas välja rongide nimekonkurss, kuhu kõik soovijad enda pakkumised teha saavad, et üheskoos rongidele vahvad nimed valida,” kutsus Elroni uute rongide projektijuht tulevikus nimekonkursist osa võtma.