Информация о поездках 24ч +372 616 0245

Paragraphs

Vedurijuhi üldkoolitus

elronist

Koolituskursuse avamisest teavitame oma kodulehel ning kuulutame välja avaliku konkursi.
Elron pakub vedurijuhi üldõpet üks kord kahe aasta jooksul, kui pole teatatud teisiti.

Koolitusel osalemiseks tuleb osalejal enne koolituskursuse algust:

  • läbida tervisekontroll koolituse korraldaja poolt määratud töötervishoiuasutuses,
  • tasuda koolituse maksumus AS Eesti Liinirongid esitatud arve alusel.

Koolituse ajaks sõlmitakse osalejaga koolitusleping. Kui osaleja katkestab kursusel osalemise, tagastatakse talle koolituse maksumusest proportsionaalne summa läbitud koolituse ajale.

Õppe läbimisel väljastatakse osalejale tunnistus. Seejärel on lõpetajal võimalik sooritada Transpordiametis vedurijuhi eksam, mille järgselt väljastatakse vedurijuhi luba.

Vedurijuhiluba annab inimesele võimaluse asuda sertifikaadiõppele, mis on seotud raudteeliinide ja veeremitüüpide õppimisega, mille peal inimene tulevikus töötama hakkab. Enne sertifikaadieksami sooritamist tuleb töötada stažöörina vedurijuhi järelevalve all vähemalt neli kuud.

Õppetöö toimub:

  • eesti keeles ning osalemise eelduseks on vähemalt keeletase B1.
  • aadressil Vabaduse pst 176, Tallinn.

Koolitust läbiviivad juhendajad on eelneva koolituskogemusega praktikud, kes tunnevad oma eriala hästi ning uuendavad oma teadmisi pidevalt. Enne koolituskursuse algust ajakohastatakse koolitusmaterjalid ning koolitus viiakse läbi kaasaegsete esitlusvahenditega.

Vedurijuhi väljaõppe üldkoolituse eesmärk on anda teadmisi kõigi vedurijuhi ametiga seotud asjakohaste teemade kohta, keskendudes üldistele teadmistele ja põhimõtetele, mida rakendatakse sõltumata veeremi tüübist või raudteeinfrastruktuurist.

Koolitajad

staff1

Viljar Luhthein
Projektijuht

staff1

Natali Aosaar
Ohutusjuht

staff1

Oliver Kuks
Instruktorvedurijuht

staff1

Igor Varlamov
Instruktorvedurijuht

staff1

Artur Lorents
Diisel- ja elektrirongi vedurijuht

Rongijuht oma tööst

Koolitusega seotud küsimused

staff1

Magnus Roosma
Liikluskorralduse osakonna juhataja