Paragraphs

Vedurijuhi üldkoolitus

elronist

Koolituskursuse avamisest teavitame oma kodulehel ning kuulutame välja avaliku konkursi.

Vedurijuhi üldõpet pakume üldjuhul üks kord kahe aasta jooksul.

Koolitusel osalejal tuleb enne koolituse algust läbida tervisekontrolli koolituse korraldaja poolt määratud töötervishoiuasutuses.
Koolituse ajaks sõlmime osalejaga koolituslepingu ning õppe  läbimisel väljastatakse osalejale tunnistus. Seejärel on võimalik sooritada Transpordiametis vedurijuhi eksam, mille järgselt väljastatakse vedurijuhi luba.
Koolitusel osalemise üheks eelduseks on koolituse maksumuse tasumine enne koolituskursuse algust. Tasuda tuleb AS Eesti Liinirongid esitatud arve alusel.
Kui osaleja katkestab kursusel osalemise, siis talle tagastatakse koolituse maksumus proportsionaalselt läbitud koolituse ajale.

Õppetöö toimub eesti keeles (osalemise eelduseks on vähemalt keeletase B1), aadressil Vabaduse pst 176, Tallinn.
Koolitust läbiviivad juhendajad on praktikud, kes tunnevad oma eriala hästi ning uuendavad oma teadmisi pidevalt. Koolitajatel on eelnev koolituskogemus. Enne koolituskursuse algust ajakohastatakse koolitusmaterjalid ning koolitus viiakse läbi kaasaegsete esitlusvahenditega.

Vedurijuhi väljaõppe üldkoolituse eesmärk on anda teadmisi kõigi vedurijuhi ametiga seotud asjakohaste teemade kohta, keskendudes üldistele teadmistele ja põhimõtetele, mida rakendatakse sõltumata veeremi tüübist või raudteeinfrastruktuurist.

Koolitajad

staff1

Viljar Luhthein
Projektijuht

staff1

Natali Aosaar
Ohutusjuht

staff1

Oliver Kuks
Instruktorvedurijuht

staff1

Igor Varlamov
Instruktorvedurijuht

staff1

Artur Lorents
Diisel- ja elektrirongi vedurijuht

Rongijuht oma tööst

Koolitusega seotud küsimused

staff1

Magnus Roosma
Liikluskorralduse osakonna juhataja