24h kliendiinfo +372 616 0245

Tule tööle

Tehnik
Accordion item

Otsime oma sõbralikku meeskonda tehnikuid

Tehniku töö eesmärgiks on Elroni rongide korrasoleku, töökindluse, efektiivsuse ja vastupidavuse tagamine. Tehniku põhitööülesanneteks on veeremi seadmete hooldus- ja remonditööde teostamine vastavalt tööjuhenditele ning -plaanidele.

Oled oodatud kandideerima, kui Sul on omandatud vähemalt tehniline kutseharidus ja Sul on varasem tehnikaalane töökogemus, Sa oled hea pingetaluvusega, oskad suhtlustasandil eesti ja soovitavalt ka vene keelt, oled kohusetundlik, täpne ja korrektne.

Elronis on Sul suurepärane võimalus kasvada koos organisatsiooniga, muuta maailma keskkonnasäästlikumaks ja panustada Eesti inimeste igapäevaelu mõjutava kodumaise ettevõtte arengusse. Sind ootab toetav ja sõbralik meeskond ning mitmed tööandjapoolsed soodustused. Elronis oled Sa hoitud ja tunned end väärtustatuna.

Kandideerimiseks ootame Sinu CV-d e-posti aadressile [email protected] või läbi CV Keskuse portaali.

Lisainfo:  Merle Sagur, personalikonsultant, telefon 506 6969, e-post [email protected].

Tehniku töökuulutus

Vedurijuhi õpilane
Accordion item

Otsime Elronisse vedurijuhi õpilasi

Kui tunned, et just Sina võiksid olla oluline lüli Eesti rongiliikluses, soovid juhtida mugavaid ja kaasaegseid ronge ning pakkuda reisijatele parimat rongisõidu kogemust, oled oodatud kandideerima vedurijuhi õpilase ametikohale. 

Oled oodatud kandideerima, kui:

• Sul on vähemalt keskharidus (eelise annab tehniline kutse- või kõrgharidus);

• Sul on eesti keele oskus vähemalt B1 tasemel (vajalik keeleoskuse tunnistus või keele rääkimine emakeelena);

• Oled täpne, korrektne, kohusetundlik, hea keskendumis- ja tähelepanuvõimega;

• Sul on valmisolek läbida 9-kuuline vedurijuhi üldkoolituskoos sertifikaadiõppega ning sooritada vedurijuhi eksam veebruaris 2024 ja sertifikaadieksam juulis 2024;

• Oled vähemalt 20-aastane (veebruariks 2024);

• Sul on vedurijuhi tööülesannete täitmiseks sobilikterviseseisund.

Elronis on Sul suurepärane võimalus kasvada koos organisatsiooniga, muuta maailma keskkonnasäästlikumaks ja panustada Eesti inimeste igapäevaelu mõjutava kodumaise ettevõtte arengusse. Sind ootab toetav ja sõbralik meeskond ning mitmed tööandjapoolsed soodustused. Elronis oled Sa hoitud ja tunned end väärtustatuna. 
Kandideerimiseks ootame Sinu CV-d koos avaldusega ning haridust ja keeleoskust tõendavate dokumentidega kuni 27.08.2023 e-posti aadressile: [email protected] või läbi CVKeskuse portaali.

Vedurijuhi õpilane

Projektiinsener
Accordion item

Seoses lähiaastate suurte projektidega, mille hulka kuuluvad Elroni rongipargi täienemine 16 uue Škoda rongiga ning uue depoo planeerimine ja ehitamine kuulutab ettevõtte välja konkursi asjatundliku ja pühendunud tippspetsialisti leidmiseks Elroni meeskonda.

Tule ja realiseeri enda senine edukas töökogemus PROJEKTIINSENERINA Elronis

Projektiinsenerina on Sinu peamisteks tööülesanneteks projektide planeerimine, ajakavade, eelarvete ja ressursiplaanidekoostamine, projektide koordineerimine projektiplaani kohaselt, riskide kaardistamine ja käsitlemine, projektide käigus tekkivate probleemide tuvastamine ja nende lahendamine projektimeeskonnas tiimitööna, innovaatiliste lahenduste ja tehnilise toe pakkumine projektimeeskonna liikmetele, projektide kooskõlastamine erinevate osapooltega, projektidekvaliteedikontrolli teostamine, projektidokumentatsiooni koostamine ja haldamine.

Oled oodatud kandideerima, kui Sul on tehniline kõrgharidus(soovitavalt magistrikraad) ja vähemalt 3-aastane tulemuslik sarnase töö kogemus, sh töökogemus rahvusvaheliste projektidega. Töö eeldab, et oled uuendustele avatud, algatusvõimeline, tulemustele orienteeritud, väga hea ajaplaneerimisoskusega ning süsteemne. Sul on hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus, oled iseseisev, täpne ja kohusetundlik.Seejuures valdad vabalt eesti keelt ning heal tasemel inglise keelt.  Tööks on vajalik mitmekülgne arvutioskus (MS Office).

Elronis on Sul suurepärane võimalus areneda koos organisatsiooniga, muuta maailma keskkonnasäästlikumaks ja panustada Eesti inimeste igapäevaelu mõjutava kodumaise ettevõtte arengusse. Sind ootab toetav ja sõbralik meeskond ning mitmed tööandjapoolsed soodustused. Elronis oled Sa hoitud ja tunned end väärtustatuna! 

Kandideerimiseks ootame Sinu CV-d kuni 08.09.2023 läbi CV-Online portaali. 

Lisainfo: Katrin Õunpuu, telefon 506 6969, e-post [email protected].

Projektiinsener