fbpx

Soodustused

Internetist ostes on üksikpileti hinnad 15% ja perioodipileti hinnad 10% soodsamad.

Tasuta sõidu õigus on rongides ühistranspordiseaduse § 34 alusel:

 • lapsel, kes ei ole käimasoleva õppeaasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks, samuti lapsel, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud
 • kuni 16-aastasel (kaasa arvatud) puudega isikul
 • sügava puudega isikul
 • raske nägemispuudega isikul
 • sügava või raske nägemispuudega isiku saatjal
 • puudega isikut saatval juht- või abikoeral

Sooduspileti kasutamise õigus on: 

 • kuni 19-aastasel isikul (kaasa arvatud)
 • õpilasel
 • üliõpilasel
 • Eesti Vabariigi pensionäril
 • osalise või puuduva töövõimega isikul
 • 65-aastasel või vanemal isikul
 • raske või keskmise puudega 17-aastasel või vanemal isikul
 • kuni 16-aastase (kaasa arvatud) puudega isiku saatjal
 • sügava puudega isiku saatjal

NB! Soodustused ei kehti rongi 1. klassis. Sooduspileti kasutamise õigusega isik peab esimeses klassis reisimiseks ostma täispileti.

Koos 1. klassi pileti ostnud reisijaga on võimalus ühel tasuta sõidu õigust omaval inimesel tasuta 1. klassis sõita. 1. klassi istekoha broneerimiseks veebist tuleb neil isikutel osta nullhinnaga pilet (nullpilet) ning tasuda teenustasu.

NB! Lemmikloomad ei ole 1. klassi lubatud.

Tasuta või sooduspiletiga (ühe korra sooduspilet, soodus perioodipilet, soodus-päevapilet, 30-päeva sooduspilet, 30 päeva soodus-ühispilet) sõidu õigus on soodustust tõendava dokumendi olemasolul.

Sõidusoodustuse kasutamise õigust tõendavad dokumendid on:

 • Kuni 19-aastasel isikul: isikut tõendav dokument (pass või id-kaart).
 • Õpilasel: ISIC Scholar kaart (sh virtuaalne ISIC kaart) või Eestis välja antud õpilaspilet.
 • Üliõpilasel: ISIC Student kaart (sh virtuaalne ISIC kaart) või Eestis välja antud üliõpilaspilet.
  (Nendeks on ISIC üliõpilaspilet – tavakaart, ei ole seotud ühegi pangaga, SEB panga ISIC Tudeng Electron, Swedbanki ISIC MasterCard Tudengikaart ning Eesti üliõpilaspilet. Lähemalt nende kaartide kohta saab lugeda SIIT).
 • Eesti Vabariigi pensionäril: Eesti Vabariigi pensionitunnistus. Vt riikliku pensioni liigid. 
 • Osalise või puuduva töövõimega isikul: töövõime kaart koos isikut tõendava dokumendiga (pass, id-kaart või juhiluba).
 • 65-aastasel või vanemal isikul: isikut tõendav dokument (pass, id-kaart või juhiluba).
 • Puudega isikul: riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35 alusel väljastatud pensionitunnistus, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta; või puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 23 alusel väljastatud puudega isiku kaart; või raske nägemispuudega isiku puhul Sotsiaalkindlustusameti väljastatud tõend.
 • Kuni 16-aastase puudega isiku saatjal; sügava puudega isiku saatjal: puuet tõendav dokument peab olema kaasas saadetaval puudega isikul.

Tallinlaste tasuta sõidu õiguse korra selgituse leiab Tallinna linna kodulehelt.

Raasiku valla õpilaste tasuta sõidu õiguse korra info leiab Raasiku valla kodulehelt.

Saue valla elanike tasuta sõidu õiguse korra info leiab Saue valla kodulehelt.

Saku valla õpilaste tasuta sõidu õiguse korra info leiab Saku valla kodulehelt.

Lääne-Harju valla elanike tasuta sõidu õiguse korra info leiab Lääne-Harju valla kodulehelt

Anna tagasiside

Esita küsimus

NB! Elron jätab endale õiguse avaldada teilt saadud teavet oma infokanalites, tagades teie anonüümsuse..
Teie sõnum on saadetud!
Vastame Teile kolme tööpäeva jooksul.
Täname tagasiside eest,
Elron
Saatmisel tekkis viga.
Palun proovige uuesti mõne hetke pärast.
Seaded