fbpx

Pileti hüvitamine

Hüvitamine rongi hilinemise korral

Elron hüvitab sõidukorra (v.a. perioodipiletid) maksumuse reisijale täies ulatuses rongi hilinemisel 30 või enam minutit võrreldes sõiduplaanis ette nähtud sihtkohta saabumise ajaga järgmistel tingimustel:

a) eelmüügist ostetud pileti korral hüvitatakse sõidukorra maksumus reisija kirjaliku avalduse alusel.
b) sõidukorra maksumus hüvitatakse rongis reisija nõudmisel samast rongist ostetud pileti korral. Rongis hüvitamise korral teostab klienditeenindaja pileti tagasiostu ning tagastab reisijale pileti maksumuse vastavalt kas Elroni sõidukaardile, sularahas või tühistab kaardimakse.
c) kui rong hilineb 30 või enam minutit, ei ole reisijal enam kohustust kõnealusest rongist piletit soetada ning tal on võimalik sõita tasuta. Klienditeenindajal on kohustus reisijaid teavitada hilinemisest ja võimalikust pileti hüvitamisest.

NB! Perioodipileti kasutajatele hüvitatakse kirjeldatud üksikute või korduvate hilinemiste või tühistamiste korral hilinenud reisi maksumus kirjaliku avalduse alusel. Hüvitamise eelduseks on rongis kontrollitud sõidupilet koos kehtiva sõiduõigusega hilinenud rongis sõitmiseks. Hüvitava summa suuruseks on:

a) 0,5 päeva maksumus, kui pileti kehtivus on 1 – 5 päeva;
b) ühe päeva maksumus, kui pileti kehtivus on üle 5 päeva.

Hüvitamisele kuuluvad täiendavad mõistlikud kulud riigisisesele asendustranspordile juhul, kui Elron ei taganud sõiduplaanijärgset reisi ning reisijale ei tagatud asendustransporti väljumise ajast järgneva 2 tunni jooksul. Kõigi reisiga kaasnevate kahjude hüvitamist menetletakse juhtumipõhiselt.

Hüvitise väljamaksmisest

Hüvitise väljamaksmise otsustab Eesti Liinirongid AS 3 (kolme) tööpäeva jooksul reisija taotluse saamisest. Taotluses tuleb esitada vähemalt järgmine info:

– täpne viide probleemsele väljumisele (kuupäev; reisi number; peatuste vahemik, kus nimetatud rongi sooviti kasutada ning peatuste vahemik, kus nimetatud rongi tegelikult kasutati);
– paberpileti korral pileti number, pileti originaal või selle koopia skaneerituna e-posti või faksi teel;
– asendustranspordi kulude hüvitamise soovi korral peab reisija esitama taksoarve, kütusearve, bussipileti vm kuludokumendi või selle koopia, mis tõendab asendustranspordile tehtud kulutusi;
– Elroni sõidukaardi number või ID-pileti kasutamise korral isikukood; reisija arveldusarve number koos ees- ja perekonnanimega, kui hüvituse ülekandmist soovitakse arveldusearvele;
– muud vajalikud andmed Eesti Liinirongid ASi päringul.

Hüvitustaotlus koos vajalike lisamaterjalidega palume saata aadressile

Anna tagasiside

Esita küsimus

NB! Elron jätab endale õiguse avaldada teilt saadud teavet oma infokanalites, tagades teie anonüümsuse..
Teie sõnum on saadetud!
Vastame Teile kolme tööpäeva jooksul.
Täname tagasiside eest,
Elron
Saatmisel tekkis viga.
Palun proovige uuesti mõne hetke pärast.
Seaded