Pileti hüvitamine

Hüvitamine rongi hilinemise korral

Elron hüvitab sõidukorra (v.a. perioodipiletid) maksumuse reisijale täies ulatuses rongi hilinemisel 60 või enam minutit võrreldes sõiduplaanis ette nähtud sihtkohta saabumise ajaga järgmistel tingimustel:

a) Eelmüügist ostetud pileti korral hüvitatakse sõidukorra maksumus reisija kirjaliku avalduse alusel.
b) Rongist ostetud pileti maksumus hüvitatakse samas rongis reisija nõudmisel. Rongis hüvitamise korral teostab klienditeenindaja pileti tagasiostu ning tagastab reisijale pileti maksumuse vastavalt kas sularahas või tühistab kaardimakse.

Kui rong hilineb 60 või enam minutit, ei ole reisijal enam kohustust kõnealusest rongist piletit soetada ning tal on võimalik sõita tasuta.

NB! Perioodipileti kasutajatele hüvitatakse kirjeldatud hilinemise korral hilinenud reisi maksumus kirjaliku avalduse alusel. Hüvitava summa suuruseks on perioodipileti maksumus jagatud perioodi päevade arvuga. Hüvitamise eelduseks on rongis kontrollitud pilet.

Hüvitamisele kuuluvad täiendavad mõistlikud kulud riigisisesele asendustranspordile juhul, kui rong jäi käigust ära või hilines 60 või enam minutit ning reisijale ei tagatud asendustransporti väljumise ajast järgneva 2 tunni jooksul.

Hüvitise väljamaksmisest

Hüvitise väljamaksmise otsustab Eesti Liinirongid AS ühe kuu jooksul reisija taotluse saamisest. Taotluses tuleb esitada vähemalt järgmine info:

– täpne viide probleemsele väljumisele (kuupäev; reisi number; peatuste vahemik, kus nimetatud rongi sooviti kasutada ning peatuste vahemik, kus nimetatud rongi tegelikult kasutati);
– paberpileti korral pileti originaal või selle koopia skaneerituna e-posti või faksi teel;
– asendustranspordi kulude hüvitamise soovi korral peab reisija esitama taksoarve, kütusearve, bussipileti vm kuludokumendi või selle koopia, mis tõendab asendustranspordile tehtud kulutusi;
– Elroni sõidukaardi number või ID-pileti kasutamise korral isikukood; reisija arveldusarve number koos ees- ja perekonnanimega, kui hüvituse ülekandmist soovitakse arveldusearvele;
– muud vajalikud andmed Eesti Liinirongid ASi päringul.

Hüvitustaotlus koos vajalike lisamaterjalidega palume saata aadressile

Anna tagasiside

Esita küsimus

NB! Elron jätab endale õiguse avaldada teilt saadud teavet oma infokanalites, tagades teie anonüümsuse..
Teie sõnum on saadetud!
Vastame Teile kolme tööpäeva jooksul.
Täname tagasiside eest,
Elron
Saatmisel tekkis viga.
Palun proovige uuesti mõne hetke pärast.