RAUDTEE SAAB PAREMAKS!

Võida priiküüt terveks aastaks!

Miks ei võiks just sina olla see, keda ootab peaauhind ehk priiküüt Elroniga terveks aastaks?

Kui oled sõitnud ajavahemikul 6. aprill kuni 30. november 2017 Elroni rongiga ning tasunud pileti eest, mille puhul kasutasid ka asendusbussi, siis registreeri oma pilet ning osaledki loosimises.
Lisaks loosime igal kuul välja viis väiksemat auhinda, milleks on tasuta sõiduõigus rongiga viieks päevaks.

Reegistreeri pilet

Kampaania „RAUDTEE SAAB PAREMAKS“ ametlikud reeglid.

1. KORRALDAJA

„Raudtee saab paremaks“ piletimängu (edaspidi: tarbijamäng) korraldab AS Eesti Liinirongid, ELRON (edaspidi: korraldaja).

2. TARBIJAMÄNGUS OSALEMISE REEGLID

2.1. Tarbijamängus saavad osaleda kõik ajavahemikus 6. aprill – 30. november 2017 Elroni rongidele pileti ostnud füüsilised isikud, kellele teenuse osutamiseks kasutatakse asendusbusse.

2.2. Tarbijamängus osalemiseks tuleb:

  • osta pilet või kasutada Elroni kaardil olevat piletit;
  • registreerida pilet kampaanialehel elron.ee/kampaania;
  • hoida registreeritud pilet kampaania lõpuni alles.

3. TARBIJAMÄNGU KESTVUS

Kampaania algab 06.04.2017 ja kestab kuni 30.11.2017.

4. AUHINNAD

4.1. Kampaania jooksul antakse välja kokku 35 väiksemat auhinda (5 auhinda iga kuu) ja 1 peaauhind.

4.2. Kampaania igakuiste auhindade võitjad loositakse välja kõikide eelneva kuu jooksul oma pileti registreerinute vahel, kes saavad auhinnaks Elroni tasuta sõiduõiguse 5 päevaks. Võitja saab reisida tavaklassis, kasutades nii ekspress- kui tavaronge kogu Elroni liinivõrgu ulatuses. Tasuta sõiduõiguse kasutamine peab jääma 2017. aasta sisse.

4.3. Peaauhinnaks on tasuta rongisõit aastaks. Peaauhind loositakse välja kõigi kampaanias registreerinute vahel. Võitja saab reisida tavaklassis, kasutades nii ekspress- kui tavaronge kogu Elroni liinivõrgu ulatuses.

4.4. Kampaania auhinnad väljastatakse kantuna Elroni sõidukaardile.

5. AUHINDADE JAGAMISE KORD

5.1. Peaauhind loositakse välja kõikide kampaaniaperioodil (06.04. – 30.11.2017) registreerunute vahel. Peaauhind loositakse välja 04.12.2017.

5.2. Igakuised auhinnad, mille kogus on 5 tk iga kalendrikuu kohta, loositakse välja järgneva kalendrikuu kolmandal tööpäeval.

5.3. Korraldaja võtab auhinna võitjaga ühendust tema poolt kampaanialehele sisestatud andmete põhjal (e-post või telefon) ning lepib kokku auhinna kättesaamise aja ja viisi. Võitja nimi avaldatakse ka AS Eesti Liinirongid (Elron) veebilehel www.elron.ee/kampaania

5.4. Auhinda on võimalik kätte saada 1 kuu jooksul pärast võidust teavitamist.

5.5. Kui korraldajal ei ole temast mitteolenevatel põhjustel võimalik auhinna võitjaga 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul pärast loosimistulemuste välja kuulutamist ühendust saada, on korraldajal õigus jätta auhind välja andmata.

5.6. Auhinna väljastamisel on korraldaja esindajal õigus nõuda kampaanias registreeritud piletit või Elroni kaarti ja küsida auhinna võitjalt isikut tõendavat dokumenti, veendumaks, et auhind väljastatakse õigele võitjale.

6. OSALEMISE TINGIMUSED

6.1. Tarbijamängus võivad osaleda Eesti Vabariigis elavad isikud, välja arvatud korraldaja töötajad ning muud tarbijamängu loomisega seotud isikud.

6.2. Osaleda saavad kõik punktis 2 toodud reeglitele vastavad, registreeritud piletid.

6.3. Korraldajal on õigus eemaldada tarbijamängust kõik osalejad, kes korraldaja arvates ei vasta nendele reeglitele.

7. SEADUSANDLUS

7.1. Tarbijamäng korraldatakse ja viiakse läbi Eesti Vabariigi territooriumil.

7.2. Kõik tarbijamängus tekkinud küsimused ja vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

8. MUUD SÄTTED

8.1. Tarbijamängus osalemisega nõustuvad osalejad järgima käesolevaid reegleid ja korraldaja otsuseid, mis on kõikides tarbijamänguga seonduvates küsimustes lõplikud. Auhind antakse ainult käesolevaid reegleid järgivale osalejale.

8.2. Kampaanias osaleja on kampaania tehnilist rakendust kasutades kohustatud:

8.2.1. mitte kasutama kampaaniarakendust spekulatiivsete või ebaõigete toimingute või pettuste läbiviimiseks;

8.2.2. mitte käituma kampaaniarakendusega viisil, mis segab, kahjustab, või muul viisil häirib kampaaniarakenduse normaalset kasutamist.

8.3. Korraldajal on õigus käesolevaid reegleid ühepoolselt muuta või parandada, andes sellest eelnevalt teada korraldaja kampaanialehel www.elron.ee/kampaania

8.4. Tarbijamängus osalemisega (andmete sisestamisega) annab osaleja korraldajale nõusoleku enda isikulike andmete töötlemiseks ainult tarbijamänguga seotud eesmärkidel, kaasa arvatud osaleja identiteedi kontrollimiseks ja osalejaga ühenduse võtmiseks ning avaldamiseks p 5.3. kohaselt. Isikuandmeid ei kasutata muudel eesmärkidel ega edastata kolmandatele isikutele ning need kuuluvad pärast kampaania lõppu ja auhindade väljastamise tähtaega hävitamisele (isikuandmed kustutatakse).

8.5. Juhul kui seoses auhinna võitmisega tuleb tulumaksuseadusest tulenevalt tasuda maksud, siis tasub need korraldaja.

8.6. Reeglite olulisel rikkumise või kuritarvitamise või vääramatu jõu korral on korraldajal õigus tarbijamäng igal ajal ühepoolselt lõpetada ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, andes sellest teada lehel www.elron.ee/kampaania veebilehel.

8.7. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise või korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

8.8. Korraldaja ei vastuta, kui auhind jääb neist mitteolenevatel põhjustel kasutamata.

8.9. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania korraldaja e-posti aadressile info@elron.ee või kirjalikult AS Eesti Liinirongid, Vabaduse pst 176, Tallinn, hiljemalt kampaania lõppemise päeval (30.11.2017).

8.10. Kampaania lisainfo e-mailil info@elron.ee.

Võitjad

Peaauhind loositakse välja 04.12.2017.

Igakuised auhinnad, mille kogus on 5 tk iga kalendrikuu kohta, loositakse välja järgneva kalendrikuu kolmandal tööpäeval.